Η Εταιρεία

Η Τεχνική – Μελετητική εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΠΙΕΡΚΑΤ Ε.Ε.» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής από το 2013 από τους κυρίους ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, με έδρα των δραστηριοτήτων της την Κατερίνη. Οι εταίροι δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 2001 και 1985 αντίστοιχα. Από το 2013 οι εταίροι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν ιδρύοντας την ΠΙΕΡΚΑΤ. Η εταιρία άρχισε να αναπτύσσεται τόσο στην πόλη της Κατερίνης όσο και στα περιφερειακά τμήματα αυτής που γνώριζαν τότε, όπως γνωρίζουν και σήμερα, μεγάλη οικιστική ανάπτυξη.
Με συνεχή ανοδική πορεία, η οποία πιστοποιείται από την διαρκή επέκταση της στον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο των κατασκευών, η Τεχνική – Μελετητική εταιρία «ΠΙΕΡΚΑΤ Ε.Ε.» έχει εξελιχθεί σε πρότυπο δυναμικής ευέλικτης και υγιώς αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο

40 ευχαριστημένοι πελάτες

140 ολοκληρωμένες δουλειές